$ 1,500,000.00

អាផាតមិន សំរាប់លក់នៅខ័ណ្ឌដូនពេញ អាផាតមិន ដែលមានបន្ទប់គេង១០ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់លក់លើតម្លៃ $1,500,000 ដែលមានទីត...
More Detail 
  10
  12
  124 Sq

$ 2,400,000.00

ID: GTS329BAACM អាផាតមិន សំរាប់លក់នៅបឹងត្របែក អាផាតមិន ដែលមានបន្ទប់គេង១២ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់លក់លើតម្លៃ $2,400,000 ដែលមា...
More Detail 
  12
  12
  425 Sq

$ 180,000.00

ID: PHPRPS1QD ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោ ផ្ទះល្វែងដែលមានបន្ទប់គេង៤ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់លក់លើ...
More Detail 
  4
  5
  84 Sq

$ 650,000.00

ID: PHPROZ11T ផ្ទះ២ល្វែងសំរាប់លក់ឬជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោ ផ្ទះ២ល្វែងដែលមានបន្ទប់គេង8 ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក...
More Detail 
  8
  10
  226 Sq

$ 800.00 /Month

ID: PHATOU1W វីឡាភ្លោះសំរាប់ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោ ​វីឡាភ្លោះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានបន្ទប់គេង៤ ដែលកំពុងដាក់ជួលល...
More Detail 
  4
  5
  176 Sq

$ 730.00 /Month

CODE: APHTN1R37PLTCM អាផាតមិនដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមពេញលេញសម្រាប់ជួលនៅទួលទំពូង                មានគ្រឿង...
More Detail 
  2
  2
  212 Sq

$ 550.00 /Month

CODE: APBV4R38RLLCM អាផាតដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមពេញលេញសម្រាប់ជួលនៅបឹងកេងកង                មានគ្រឿងសង្...
More Detail 
  1
  1
  288 Sq

$ 700.00 /Month

CODE: APPT1R335SQOCM អាផាតដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមពេញលេញសម្រាប់ជួលនៅទួលទំពូង                មានគ្រឿងសង្...
More Detail 
  2
  2
  357 Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here