$ 1,250.00 /m2

ID: CKOSLSA003 ដី សម្រាប់លក់នៅលើខ័ណ្ឌសែនសុខ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $1,250/m2 ក្នុងសង្កាត់ភ្...
More Detail 
  20000 Sq

$ 6,500.00 /Month

ID: GTS224BCCGTK ដី សម្រាប់លក់ឬជួលនៅក្នុងខ័ណ្ឌទួលគោក ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $6,000/m2 ឬជួលលើ...
More Detail 
  1200 Sq

$ 580.00 /m2

ID: 6AOSLLH001 ដី សម្រាប់លក់នៅលើជ្រោយចង្វារ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $580/ម២ ក្នុងសង្កាត់ព...
More Detail 
  6600 Sq

$ 1,800,000.00

ID: GTS2BEDBTK ដី សម្រាប់លក់នៅលើសង្កាត់បឹងកក់២ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $1,800,000 ក្នុងសង្កាត...
More Detail 
  600 Sq

$ 700.00 /Month

ID: CKOSLSA002 ដី សម្រាប់ជួលនៅលើទួលសង្កែ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់ជួលលើតម្លៃ $700/ខែ ក្នុងសង្កាត់ទួលស...
More Detail 
  420 Sq

$ 125,000.00

ID: CKOSLSA001 ដី សម្រាប់លក់នៅលើខ័ណ្ឌសែនសុខ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $125,000 ក្នុងសង្កាត់ទឹ...
More Detail 
  104 Sq

$ 1,500.00 /m2

ID: PHKSL002 ដី សម្រាប់លក់នៅលើសង្កាត់និរោធន៍ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $1,500/m2 ក្នុងសង្កាត់...
More Detail 
  1550 Sq

$ 700,000.00

ID: PHKSL001 ដី សម្រាប់លក់នៅលើសង្កាត់និរោធន៍ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $700,000 ក្នុងសង្កាត់...
More Detail 
  1296 Sq

$ 390,000.00

ID: PHOSFK001 ដី សម្រាប់លក់នៅលើសង្កាត់វាលស្បូវ ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $390,000 ក្នុងសង្កាត...
More Detail 
  1800 Sq

$ 165.00 /m2

ដី សម្រាប់លក់នៅក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $165/ម២ ក្នុងសង្ក...
More Detail 
  1500 Sq

$ 165.00 /m2

ដី សម្រាប់លក់នៅក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ដីដែលស្ថិតក្នុងទីទាំងល្អ ឥលូវកំពុងដាក់លក់លើតម្លៃ $165/ម២ ក្នុងសង្ក...
More Detail 
  2000 Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here