$ 230,000.00

ខុនដូ សំរាប់លក់ ឬ ជួល នៅអូឡាំពិច ខុនដូ ដែលមានបន្ទប់គេង២ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់លក់លើតម្លៃ $120,000 ឬតម្លៃជួល $1,300/ខែ ដ...
More Detail 
  2
  1
  Sq

$ 1,800.00 /Month

ID: PHOSCT001 ខុនដូ សំរាប់ជួលនៅបុរី ខ័ណ្ឌ ចំការមន ខុនដូ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានបន្ទប់គេង២ ដែលកំពុងដាក់ជួលលើតម្លៃ $1,800/ខ...
More Detail 
  2
  2
  Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here