$ 103,000.00

ខុនដូ សម្រាប់លក់ នៅ អូឡាំព្យា! -ទីតាំងនៅ សង្កាត់ ៧មករា, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃលក់៖ ១០៣,០០០ដុល្ល...
More Detail 
  0
  0
  42 Sq

$ 130,000.00

ID: BTCR304 ខុនដូ សំរាប់ជួលនៅបុរី ខ័ណ្ឌ ចំការមន ខុនដូ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានបន្ទប់គេង២ ដែលកំពុងដាក់ជួលលើតម្លៃ $1,100/ខែ,...
More Detail 
  2
  1
  60 Sq

$ 1,800.00 /Month

ID: PHOSCT001 ខុនដូ សំរាប់ជួលនៅបុរី ខ័ណ្ឌ ចំការមន ខុនដូ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានបន្ទប់គេង២ ដែលកំពុងដាក់ជួលលើតម្លៃ $1,800/ខ...
More Detail 
  2
  2
  Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here