$ 105,000.00

វីឡាកូនកាត់អិលស៊ី២ លក់បន្ទាន់នៅបុរីប៉េងហួត ដឹស្តារព្រីមៀរ៍ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រ...
More Detail 
  3
  4
  71 Sq

$ 130,000.00

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត * កំពុងសាងសង់ * ទីតាំង៖ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * ...
More Detail 
  4
  5
  71 Sq

$ 750.00 /Month

វីឡាកូនកាត់LB សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួត * ទីតាំង៖ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃជួល៖ ៧៥០ ដ...
More Detail 
  4
  5
  100 Sq

$ 260,000.00

វីឡាកូនកាត់សំរាប់លក់នៅបុរីសាន់វ៉េ ទួលគោក - តម្លៃ៖  ២៦០,០០០ ដុល្លារ (ចរចារ) - ទំហំដី៖ ៦ម x ២៣ម - ទំហំផ្ទះ  ៦ម x ...
More Detail 
  5
  4
  138 Sq

$ 288,000.00

វីឡាកូនកាត់A សម្រាប់លក់នៅបុរីជីបម៉ុង សែនសុខ * តម្លៃនេះគឺបូករួមទាំងសម្ភារៈនិងដេគ័រខាងក្នុងទាំងអស់ ហើយថ្មី...
More Detail 
  4
  5
  110 Sq

$ 230,000.00

វីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់នៅបុរីភ្នំពេញថ្មី 598 * ទីតាំង៖ សង្កាត់ទួលសង្កែរ, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ២៣០,០...
More Detail 
  4
  6
  92 Sq

$ 125,000.00

វីឡាកូនកាត់អិលស៊ីធូ លក់បន្ទាន់នៅបុរីប៉េងហួត * ទីតាំង៖ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ * តម្លៃលក់...
More Detail 
  3
  4
  70 Sq

$ 80,000.00

វីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់នៅបុរីផ្លរ៉ា * ទីតាំង៖ សង្កាត់បាក់ខែង, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ៨០,០០០ ដុល...
More Detail 
  2
  3
  85 Sq

$ 72,000.00

វីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់នៅបុរីផ្លរ៉ា * ទីតាំង៖ សង្កាត់បាក់ខែង, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ៧២,០០០ ដុល្...
More Detail 
  2
  3
  85 Sq

$ 128,800.00

វីឡាកូនកាត់LC2 លក់បន្ទាន់នៅបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ * ទីតាំង៖ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃ...
More Detail 
  3
  3
  62 Sq

$ 800.00 /Month

វីឡាកូនកាត់LA សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួត ដឹស្តារ ផ្លាទីនៀម * ទីតាំង៖ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេ...
More Detail 
  4
  5
  104 Sq

$ 1,000.00 /Month

វីឡាកូនកាត់LBសម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួត ដឹស្តារ ផ្លាទីនៀម * ទីតាំង៖ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេ...
More Detail 
  4
  5
  104 Sq

$ 195,000.00

វីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់នៅបុរីភ្នំពេញថ្មី 598 * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ទួលសង្កែរ, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃ...
More Detail 
  4
  6
  92 Sq

$ 180,000.00

វីឡាកូនកាត់LB សម្រាប់លក់នៅបុរីជីបម៉ុងលែន សែនសុខ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ * ...
More Detail 
  3
  3
  88 Sq

$ 95,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់នៅបុរីឌឹផ្លរ៉ា * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក...
More Detail 
  3
  4
  85 Sq

$ 400.00 /Month

វីឡាកូនកាត់LE សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួត * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃជួល...
More Detail 
  4
  5
  90 Sq

$ 224,000.00

វីឡាកូនកាត់LA សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ទួលសង្កែរ, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ...
More Detail 
  4
  5
  98 Sq

$ 120,000.00

វីឡាកូនកាត់LD1 សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត ឌឹស្តារផ្លាទីនៀម * ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំព...
More Detail 
  2
  3
  62 Sq

$ 95,000.00

វីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់នៅបុរីឌឹផ្លរ៉ា * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក...
More Detail 
  3
  4
  85 Sq

$ 1,000.00 /Month

វីឡាកូនកាត់LA សម្រាប់ជួលនៅបុរីជីបម៉ុង 598 * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃ...
More Detail 
  4
  5
  115 Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here