$ 210,000.00

វីឡាកូនកាត់ A សម្រាប់លក់ នៅបុរីជីបម៉ុង៥៩៨! -ទីតាំងនៅ ច្រាំងចំរេះ II, ឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃលក់៖ ២១០,០...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 750.00 /Month

វីឡាកូនកាត់ LA សម្រាប់ជួល នៅបុរីប៉េងហួត!! ទីតាំង៖ សង្កាត់ព្រែកលាភ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ •តម្លៃជួ...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 152,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ ប៉េងហួត បឹងស្នោរ ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ  តម្លៃ ៖ ១៥២,០...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 165,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ ប៉េងហួត បឹងស្នោរ ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ  តម្លៃ ៖ ១៦៥,០...
More Detail 
  2
  3
  Sq

$ 135,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់LC2 ដាក់លក់បន្ទាន់នៅក្នុងបុរីប៉េង ហួត បឹងស្នោរផ្លូវជាតិលេខ១!! •តម្លៃលក់៖ 135,000ដុល្លារ (ចរចារ) ម...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 550.00

វីឡាកូនកាត់ LC1 សម្រាប់ជួល នៅបុរី ប៉េង ហួត ផ្លូវជាតិលេខ១!! •តម្លៃជួល៖ ៥៥០ដុល្លារ (ចារចារ) * ទំហំដី៖ ៧ម x ១២ម, សល់ដី...
More Detail 
  2
  3
  Sq

$ 265,000.00

វីឡាកូនកាត់ A សម្រាប់លក់ នៅបុរីជីបម៉ុងលែន -ទីតាំង៖ ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីនៅភ្នំពេញ •តម្លៃលក់ ៖ ២៦៥,០០...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 132,000.00

វីឡាកូនកាត់ A លក់បន្ទាន់ នៅបុរីឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់ -ទីតាំង៖ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីនៅភ្នំពេញ •តម្លៃលក...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 132,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរីមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃលក់៖ ១...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 1,500.00 /Month

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ជួល នៅបុរី ជីបម៉ុង!!! -ទីតាំងនៅ ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃជួល៖ ១,៥00ដុល...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 1,100.00 /Month

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ A សម្រាប់ជួល នៅបុរី ជីបម៉ុង!!! -ទីតាំងនៅបុរី ជីបម៉ុងTK, ទួលសង្កែរ, ឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម...
More Detail 
  5
  6
  Sq

$ 155,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 500.00 /Month

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ជួល ស្ថិតនៅ បុរីឌឹ ផ្លូរ៉ា -ទំតាំង៖ បាក់ខែង, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ -តម្លៃជួល៖ ៥០០ ដុល្លារក្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 1,500.00 /Month

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ជួល នៅបុរី ជីបម៉ុង!!! -ទីតាំងនៅ ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃជួល៖ ១,៥00ដុល...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 155,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 158,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 118,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 160,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 450.00 /Month

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ជួល នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្ល...
More Detail 
  3
  4
  Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here