$ 98,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់ នៅ Peng Hout ជាសុផារ៉ា -ទីតាំងនៅ ច្រាំងចំរេះII , ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ •តម្លៃលក់ ៖ $98000 (ចរចារបា...
More Detail 
  2
  3
  Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here