$ 152,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ ប៉េងហួត បឹងស្នោរ ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ  តម្លៃ ៖ ១៥២,០...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 165,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ ប៉េងហួត បឹងស្នោរ ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ  តម្លៃ ៖ ១៦៥,០...
More Detail 
  2
  3
  Sq

$ 135,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់LC2 ដាក់លក់បន្ទាន់នៅក្នុងបុរីប៉េង ហួត បឹងស្នោរផ្លូវជាតិលេខ១!! •តម្លៃលក់៖ 135,000ដុល្លារ (ចរចារ) ម...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 265,000.00

វីឡាកូនកាត់ A សម្រាប់លក់ នៅបុរីជីបម៉ុងលែន -ទីតាំង៖ ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីនៅភ្នំពេញ •តម្លៃលក់ ៖ ២៦៥,០០...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 132,000.00

វីឡាកូនកាត់ A លក់បន្ទាន់ នៅបុរីឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់ -ទីតាំង៖ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីនៅភ្នំពេញ •តម្លៃលក...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 132,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរីមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃលក់៖ ១...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 155,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 155,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 158,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 118,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 160,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹ មេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅ ព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 118,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់!!! -ទីតាំងនៅព្រែកលាប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ •តម្លៃលក់៖ ១...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 200,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរីជីបម៉ុង!!! -ទីតាំងនៅបុរី ជីបម៉ុង៥៩៨, ច្រាំងចំរេះ, ឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ ...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 140,000.00

+វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅព្រែកលាភ ជ្រោយចង្វារ!! -ផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងបុរី ឌឹមេគង្គ រ៉ូយ៉ាល់ ទីតាំងល្អ ប្រកបដោយ...
More Detail 
  3
  4
  Sq

$ 130,000.00

វីឡាកូនកាត់ LC2 សម្រាប់លក់ នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ -ទីតាំងនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ, ផ្លូវជាតិលេខ ០១, និរោធ, ច្បា...
More Detail 
  0
  0
  Sq

$ 218,000.00

+ ផ្ទះវីឡាកូនកាត់LB ដាក់លក់បន្ទាន់ នៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួត បឹងស្នោរ ផ្លូវជាតិលេខ១!! ទីតាំង៖ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្ប...
More Detail 
  4
  5
  200 Sq

$ 250,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរី ជីបម៉ុង, ភ្នំពេញថ្មី -ទីតាំងនៅ នៅបុរី ជីបម៉ុង, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, ...
More Detail 
  4
  5
  Sq

$ 158,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរីឌឹមេគ្គងរ៉ូយ៉ាល់, ជ្រោយចង្វារ -ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលាប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជ...
More Detail 
  0
  0
  Sq

$ 920,000.00

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់ នៅ Peng Hout ជាសុផារ៉ា -ទីតាំងនៅ ច្រាំងចំរេះII , ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ •តម្លៃលក់ ៖ $92000 (ចរចារបា...
More Detail 
  2
  3
  Sq

$ 102,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរីប៉េង ហួត ដឹស្តាព្រីមៀរ ទីតាំង៖ បុរីប៉េង ហួត ដឹស្តាព្រីមៀរ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ •...
More Detail 
  3
  4
  Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here