$ 160,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់នៅបុរីឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ *...
More Detail 
  4
  5
  104 Sq

$ 160,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់បន្ទាន់នៅបុរីឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ...
More Detail 
  4
  5
  99 Sq

$ 117,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់នៅបុរីឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ ...
More Detail 
  3
  4
  75 Sq

$ 150,000.00

វីឡាកូនកាត់B សម្រាប់លក់នៅបុរីជីបម៉ុង 598 * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃ...
More Detail 
  4
  5
  110 Sq

$ 139,500.00

វីឡាកូនកាត់LC2 សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត * ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ១៣...
More Detail 
  3
  4
  74 Sq

$ 138,000.00

វីឡាកូនកាត់ LC2នៅបុរីប៉េងហួត (Macuream 1) * ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ១៣៨,០០០ ដ...
More Detail 
  3
  4
  74 Sq

$ 195,000.00

វីឡាកូនកាត់LA សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត (Athina) * ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ...
More Detail 
  4
  5
  104 Sq

$ 130,000.00

វីឡាកូនកាត់LC2 សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត * ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ១៣...
More Detail 
  3
  4
  62 Sq

$ 300,000.00

វីឡាកូនកាត់A សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត (សល់ដីចំហៀង និងមានដំបូលខាងលើ) * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុ...
More Detail 
  4
  5
  123 Sq

$ 250,000.00

វីឡាកូនកាត់A សម្រាប់លក់នៅបុរីជីបម៉ុង សែនសុខ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្...
More Detail 
  4
  5
  110 Sq

$ 240,000.00

វីឡាកូនកាត់A សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត (កំពុងតែជួលបាន $700/ខែ ផ្តល់សម្ភារៈទាំងអស់) * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្...
More Detail 
  4
  5
  98 Sq

$ 245,000.00

វីឡាកូនកាត់LA សម្រាប់លក់នៅបុរីជីបម៉ុង សែនសុខ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្...
More Detail 
  4
  5
  110 Sq

$ 200,000.00

វីឡាកូនកាត់ LA សម្រាប់លក់នៅបុរីសុភមង្គល * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្ល...
More Detail 
  4
  3
  120 Sq

$ 75,500.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ * ទីតាំងនៅ សង្កាត់ចោមចៅ, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់ ...
More Detail 
  2
  3
  96 Sq

$ 190,000.00

វីឡាកូនកាត់ LA សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត (Euro Vill) * ទីតាំងនៅ សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ * តម្លៃលក់...
More Detail 
  4
  5
  78 Sq

$ 152,000.00

វីឡាកូនកាត់LC2 សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត -ទីតាំងនៅ សង្កាត់ចាក់អង្រែរលើ, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ •តម្លៃលក់ ...
More Detail 
  3
  4
  78 Sq

$ 230,000.00

វីឡាកូនកាត់ A សម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួត ទីតាំង៖ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌមានជ័យ, ភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ២៣០,០០០ ដុ...
More Detail 
  4
  5
  132 Sq

$ 98,000.00

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់នៅបុរីលឹម ឈាងហាក់ * តម្លៃនេះគឺបូករួម ដេគ័រនៅក្នុងផ្ទះ, បង់ដាច់ពីបុរីហើយៗ ទីតាំង៖ ស...
More Detail 
  3
  5
  59 Sq

$ 270,000.00

វីឡាកូនកាត់A សម្រាប់លក់នៅបុរីជីបម៉ុង សែនសុខ * ផ្ទះថ្មី មិនទាន់ស្នាក់នៅ  ទីតាំង៖ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌស...
More Detail 
  4
  5
  110 Sq

$ 245,000.00

វីឡាកូនកាត់A លក់បន្ទាន់នៅបុរីប៉េងហួត ទីតាំង៖ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, ភ្នំពេញ * តម្លៃលក់៖ ២៤៥,០០០ ដុ...
More Detail 
  4
  5
  98 Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here