$ 330,000.00

++ឃ្លាំង និងដី សម្រាប់លក់ នៅទួលសង្កែរ, ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ >> ទីតាំងល្អ នៅក្បែរបុរី ងាយស្រួលក្នុងក...
More Detail 
  0
  0
  276 Sq

$ 1,300.00 /m2

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់នៅទួលសង្កែរ នៅជិតផ្សារ, ទីប្រជុំជនសម្រាប់បើកអាជីវកម្ម, ឃ្លាំងមានភ្ញៀវជួលស្រាប់ ទីតាំង៖ ស...
More Detail 
  0
  0
  499 Sq

$ 1,300.00 /m2

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់នៅផ្លូវហាន់ណូយ នៅជាប់ផ្លូវហាន់ណូយ, ល្អសម្រាប់ស្តុកទំនិញ ឬវិនិយោគផ្សេងៗ ទីតាំង៖ សង្កាត់ឃ...
More Detail 
  0
  0
  1870 Sq

$ 750,000.00

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់នៅ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចភ្នំពេញ ទីតាំង៖ ផ្លូវជាតិលេខ០៤, ខណ្ឌកំបូល, ភ្នំពេញ តម្លៃលក់៖ ៧៥០,០០០ដុ...
More Detail 
  0
  0
  5000 Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here